ابروها یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین ارکان زیبایی در افراد هستند.
نداشتن ابرو و کم تراکم بودن آن در فرد باعث عدم اعتماد به نفس در فرد خواهد شد زیرا ابروهای روشن و خالی توجه دیگران را به خود جلب می کند.
برای کاشت ابرو نچرال یا همان طبیعی همراه با معاینه توسط متخصص ارزیابی می شود.
افرادی که از نظر ژنتیکی ابروهای کمی دارند یا اصلاً ابرو ندارند، افرادی که ابروهای خود را از دست داده اند و کسانی که ابروهای مشابهی باریک دارند به عمل جراحی برده می شوند. کاشت ابرو برای افرادی که می خواهند اصلاح زیبایی انجام دهند نیز انجام می شود.