هدف از فرآیند کاشت ابرو طبیعی افزایش تراکم ابروهایی است که افراد از نازکی یا شاید از دست دادن کامل آن رنج می برند. 
فولیکول‌ها از ناحیه (پشت پوست سر) برداشته می‌شوند تا در ناحیه ابرو به گونه‌ای کاشته شوند که متناسب با شکل صورت باشد.
قبل از انجام کاشت ابرو طبیعی باید نکاتی را رعایت کرد: از مصرف هر نوع رقیق کننده خون، مانند چای سبز یا مولتی ویتامین ها خودداری کنید، زیرا حاوی ویتامین A و ویتامین E هستند. به مدت یک ماه از استعمال دخانیات خودداری کرده زیرا بر میزان اکسیژن خون که برای رشد فولیکول های پیوندی لازم است تأثیر می گذارد. برای جلوگیری از عوارض در طول عمل، غذای سالم و متعادل بخورید. مصرف هر نوع دارویی که باعث رقیق شدن خون می شود را متوقف کنید.