در فرآیند کاشت ابرو دایمی ، موهای کاشته شده برای همیشه باقی می مانند. 
اگرچه موهای ابرو چند هفته پس از کاشت شروع به ریزش می کنند، اما رشد دائمی ابرو پس از دو ماه شروع می شود. 
ابروهای کاشته شده زیبا هستند و همچنین چهره را کاملا طبیعی و جذاب نشان می دهند.